Wdrożenia standardu EcoVadisFirma Etigraf została nagrodzona brązowym medalem przez czołową światową platformę ratingową EcoVadis, zajmującą się oceną działań i praktyki firm z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu (w tym zaangażowania ekologicznego). Brązowy medal od EcoVadis otrzymaliśmy w wyniku oceny w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw. EcoVadis (www.ecovadis.com) to rating zrównoważonego rozwoju, o najsilniejszej reputacji na świecie. Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, znane również jako Ruggie Framework.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia standardu EcoVadis to:

  • Wzrost poziomu zadowolenia interesariuszy Organizacji, dzięki zwiększeniu efektywności Organizacji w obszarze społecznej odpowiedzialności
  • Ciągłe doskonalenie w obszarze społecznej odpowiedzialności, dzięki corocznej ocenie CSR organizacji
  • Możliwość odniesienia / porównania wydajności CSR organizacji do innych organizacji z tej samej branży bądź regionu (benchmarking)
Wdrożenia standardu EcoVadis
linkedin linkedin YouTube