Proces rekrutacjiAnaliza potrzeb organizacji i opracowanie ogłoszenia rekrutacyjnego
1
Selekcja nadesłanych aplikacji
2
Wywiad telefoniczny i zaproszenie na rozmowę
3
Rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzenie kompetencji kandydata
4
Decyzja o wyborze kandydata i złożenie propozycji zatrudnienia
5
Podpisanie umowy o pracę.
Witamy w Etigraf
6
Analiza potrzeb organizacji i opracowanie ogłoszenia rekrutacyjnego
1
Selekcja nadesłanych aplikacji
2
Wywiad telefoniczny i zaproszenie na rozmowę
3
Rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzenie kompetencji kandydata
4
Decyzja o wyborze kandydata i złożenie propozycji zatrudnienia
5
Podpisanie umowy o pracę.
Witamy w Etigraf
6
linkedin linkedin YouTube